2 Σούπερ Νόβα

Αναζήτηση σούπερ νόβα (Γιαουρτσής Θόδωρος)

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας έρευνας σούπερ νόβα και θα αναλυθούν θέματα όπως:

  • Τι είναι το σούπερ νόβα (εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων).
  • Έρευνα για υπερκαινοφανείς από ερασιτέχνες αστρονόμους.
  • Ομάδα έρευνας υπερκαινοφανών του Ο.Φ.Α. Θεσσαλονίκης.
  • Τεχνικά θέματα λήψης και καταγραφής (τηλεσκόπια, ccd κάμερες)
  • Ανάλυση δεδομένων (μπλίνκ).
  • Σειρά ενεργειών κατά την ανακάλυψη ενός σούπερ νόβα.

Comments are closed.