1 Ήλιος

Παρατήρηση και φωτογράφηση του ήλιου σε διάφορα μήκη κύματος (Στρίκης Ιάκωβος)

Ηλιακή Παρατήρηση Φωτόσφαιρας και Χρωμόσφαιρας μέσω φίλτρων Ηα – Cak II και 540nm και χρήση μονοχρωματικής κάμερας

 

Στρίκης Ιάκωβος Μάριος
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Elizabeth Observatory of Athens
H.E.L.I.O.S.
www.hellas-astro.gr
www.dailysolar.weebly.com

Εισαγωγή:

Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μία σημαντική βελτίωση στην τεχνολογία της παρατήρησης του Ήλιου, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε ερασιτεχνικό. Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται δημιουργούν φτηνά και καλά προϊόντα προσβάσιμα στους ερασιτέχνες αστρονόμους.

Οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην Ηλιακή Παρατήρηση εδώ και αρκετές δεκαετίες, κρατώντας ακριβή στοιχεία για την Ηλιακή δραστηριότητα σε ημερήσια βάση. Σήμερα ο ρόλος τους είναι αρκετά διαφορετικός και μάλιστα πολύ ποιο ουσιώδης από ότι πριν από μερικά χρόνια. Μικρά και φτηνά Ηλιακά τηλεσκόπια όπως το PST της Coronado ή το LS35THa της Lunt, μπορούν σε συνδυασμό με κάμερες όπως τις DMK της Imaging Source να δώσουν εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας οι οποίες ταυτόχρονα είναι και μεγάλης επιστημονικής αξίας.

Αυτό συμβαίνει για έναν και μόνο λόγο, τα μεγάλα παρατηρητήρια ανά τον κόσμο, καθώς και τα τροχιακά τηλεσκόπια, σπάνια μπορούν να πάρουν εικόνες της χρωμόσφαιρας ή της φωτόσφαιρας σε μεγάλη ανάλυση και να μελετήσουν την κίνηση του πλάσματος σε μικρο δομές. Αυτό καθιστά τους ερασιτέχνες αστρονόμους, αναπόσπαστο και αναντικατάστατο κομμάτι της Ηλιακής Παρατήρησης.

Έτσι λοιπόν στο workshop αυτό, θα ασχοληθούμε με τους εξής τομείς της Ηλιακής Παρατήρησης:

  • Επίδειξη και παρουσίαση των τηλεσκοπίων τα οποία χρησιμοποιούμε για την φωτόσφαιρα και την χρωμόσφαιρα.
  • Επεξήγηση τρόπου λειτουργίας των μονοχρωματικών φίλτρων.
  • Πρακτική επίδειξη της παρατήρησης με μονοχρωματικές κάμερες ή με προσοφθάλμιο και σχέδιο του Ήλιου.
  • Καταγραφή της Ηλιακής δραστηριότητας σε βίντεο και επεξεργασία του βίντεο μέσω Registax 5 ή 6 και επεξήγηση των διαφορών μεταξύ των δύο software.
  • Τεχνική καταγραφής “Extreme Solar Events”.
  • Τελική επεξεργασία των εικόνων μας στο Photoshop και υποβολή τους στους φορείς που μπορούν να αξιοποιήσουν την παρατήρηση για επιστημονική χρήση.

Καιρού επιτρέποντος όλα τα παραπάνω τμήματα του Workshop θα γίνουν δίπλα στα τηλεσκόπια τα οποία θα είναι στημένα στο ύπαιθρο. Σε εσωτερικό χώρο θα γίνουν μόνο τα τμήματα της επεξεργασίας της εικόνας και των βίντεο.

Comments are closed.