Ουρανός

Ο ουρανός κατά την διάρκεια της εξόρμησης

29 Ιουλίου 2011:

20:53 – Δύση Ηλίου

21:45 – Δύση Ερμή

21:54 – Ανατολή Ποσειδώνα

22:30 – Ο δορυφόρος του Κρόνου Μίμας σε μέγιστη δυτική αποχή

22:43 – Ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα. Λήξη αστρονομικού λυκόφωτος και αρχή νυκτερινής παρατήρησης

23:17 – Ανατολή Ουρανού

23:29 – Ο Πλούτωνας μεσουρανεί (31 μοίρες ύψος στον Τοξότη, μέγεθος 14, χάρτης 30°, χάρτης 5°)

23:49 – Δύση Κρόνου

00:45 – Ανατολή Δία (30 Ιουλίου). Είναι ορατή η σκιά της Ιούς στον δίσκο του Δία

01:27 – Η Ιώ αρχίζει την διάβαση της μπροστά από τον δίσκο του Δία.

02:14 – Η σκιά της Ιούς τελειώνει την διάβασή της

02:50 – Ο κομήτης C/2009 P1 (Garradd) μεσουρανεί (61 μοίρες ύψος στον Πήγασο, πιθανό μέγεθος 7, χάρτης)

03:15 – Ο Ποσειδώνας μεσουρανεί (38 μοίρες ύψος στον Υδροχόο, μέγεθος 7.8)

03:23 – Ανατολή Άρη (Ταύρος, μέγεθος 1.4)

03:35 – Η Ιώ βγαίνει από τον δίσκο του Δία (τέλος διάβασης)

04:41 – Έναρξη αστρονομικού λυκαυγούς (ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ανατολικό ορίζοντα)

05:06 – Έκλειψη της Ευρώπης από την σκιά του Δία

05:23 – Ο Ουρανός μεσουρανεί (51 μοίρες ύψος στους Ιχθείς, μέγεθος 5.8)

06:03 – Ανατολή Σελήνης

06:06 – Ανατολή Αφροδίτης

06:31 – Ανατολή Ηλίου

30 Ιουλίου 2011:

20:52 – Δύση Ήλιου

21:41 – Δύση Ερμή

21:51 – Ανατολή Ποσειδώνα

22:42 – Ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα. Λήξη αστρονομικού λυκόφωτος και αρχή νυκτερινής παρατήρησης

23:13 – Ανατολή Ουρανού

23:25 – Ο Πλούτωνας μεσουρανεί (31 μοίρες ύψος στον Τοξότη, μέγεθος 14, χάρτης 30°χάρτης 5°)

23:45 – Δύση Κρόνου

00:41 – Ανατολή Δία (31 Ιουλίου)

00:56 – Η Ιώ επανεμφανίζεται πίσω από τον δίσκο του Δία (τέλος απόκρυφης)

02:43 – Ο κομήτης C/2009 P1 (Garradd) μεσουρανεί (61 μοίρες ύψος στον Πήγασο, πιθανό μέγεθος 7, χάρτης)

02:45 – Η Ερυθρά Κηλίδα βρίσκεται στο μέσο του δίσκου του Δία

03:11 – Ο Ποσειδώνας μεσουρανεί (38 μοίρες ύψος στον Υδροχόο, μέγεθος 7.8)

03:22 – Ανατολή Άρη (Ταύρος, μέγεθος 1.4)

04:43 – Έναρξη αστρονομικού λυκαυγούς (ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ανατολικό ορίζοντα)

05:19 – Ο Ουρανός μεσουρανεί (51 μοίρες ύψος στους Ιχθείς, μέγεθος 5.8)

06:08 – Ανατολή Αφροδίτης

06:32 – Ανατολή Ηλίου

31 Ιουλίου 2011:

20:51 – Δύση Ήλιου

21:02 – Δύση Σελήνης

21:37 – Δύση Ερμή

21:46 – Ανατολή Ποσειδώνα

22:40 – Ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα. Λήξη αστρονομικού λυκόφωτος και αρχή νυκτερινής παρατήρησης

23:10 – Ανατολή Ουρανού

23:21 – Ο Πλούτωνας μεσουρανεί (31 μοίρες ύψος στον Τοξότη, μέγεθος 14, χάρτης 30°χάρτης 5°)

23:41 – Δύση Κρόνου

00:37 – Ανατολή Δία (1 Αυγούστου). Είναι ορατή η σκιά της Ευρώπης στον δίσκο του Δία

02:36 – Ο κομήτης C/2009 P1 (Garradd) μεσουρανεί (62 μοίρες ύψος στον Πήγασο, πιθανό μέγεθος 7, χάρτης)

02:40 – Η σκιά της Ευρώπης τελειώνει την διάβασή της από τον δίσκο του Δία

03:02 – Η Ευρώπη ξεκινάει την διάβαση της μπροστά από τον δίσκο του Δία

03:10 – Ο Ποσειδώνας μεσουρανεί (38 μοίρες ύψος στον Υδροχόο, μέγεθος 7.8)

03:21 – Ανατολή Άρη (Ταύρος, μέγεθος 1.4)

04:44 – Έναρξη αστρονομικού λυκαυγούς (ο Ήλιος βρίσκεται 18 μοίρες κάτω από τον ανατολικό ορίζοντα)

05:15 – Ο Ουρανός μεσουρανεί (51 μοίρες ύψος στους Ιχθείς, μέγεθος 5.8)

05:26 – Η Ευρώπη τελειώνε την διάβασή της από τον δίσκο του Δία

06:10 – Ανατολή Αφροδίτης

06:33 – Ανατολή Ηλίου

Comments are closed.