Τοποθεσία

Τοποθεσία

[sb_child_list] Οι κατασκηνώσεις Κουρούνας βρίσκονται έξω από τους Φιλιππαίους, σε υψόμετρο 1400 μέτρων σε μια περιοχή όπου η φωτορύπανση είναι άγνωστη. Έχουν έκταση 280 στρεμμάτων με πολλές υποδομές (νερό, ηλεκτρικό, χώρους εκδηλώσεων) Χάρτης της κατασκήνωσης:

Comments are closed.